Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.
Technikai okok miatt a Facebook azonosítóval történő belépés átmenetileg nem lehetséges!
Kérjük, belépéshez használd hívószámodat, e-mail címedet vagy MT ügyfélazonosítódat.

Környezetközpontú irányítási rendszerek

Társaságunk saját tevékenysége során is szem előtt tartja a fenntarthatóság, a környezet védelmének szempontjait. Ebben a nemzetközi szabályozásnak megfelelő irányítási rendszerek vannak segítségünkre.

„Mindig a holnapban reménykedünk, a holnap viszont valószínűleg tőlünk remél egyet-mást.” – Ernst R. Hauschka, német író

A Magyar Telekom irányítási rendszereit úgy alakította ki, hogy működtetésükkel megfeleljen a vállalatcsoport tevékenységére nézve releváns nemzetközi előírásoknak is: működteti az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszert, ezzel integráltan az ISO 14001 szerinti környezetközpontú és az ISO 27001 szerinti információbiztonsági irányítási rendszert.

A vállalatnál a szervezet működésével kapcsolatos munkaegészségügyi es biztonsági kockázatok kezelését elősegítő munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer (MEBIR, irányadó szabványa az MSZ 28001:2008 BS OHSAS 18001:2007) és ISO 22301 rendszer került kiépítésre.

Az egyes irányítás – menedzsment – rendszerek az alábbi elvek alapján működnek:

  • előírásoknak való megfelelés,
  • megelőzés,
  • folyamatos fejlődés.

Társaságunk vezetése a Csoportszintű Környezetvédelmi Politikában vállal elkötelezettséget a természet és a környezet megóvása, valamint a környezeti állapot javítására. Társaságunk tevékenységét ezen politika irányelvei szerint végzi, és ezt minden munkatársától elvárja annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődést meg tudja valósítani.

A kapcsolódó dokumentumok között találhatóak a Magyar Telekom Nyrt. és a hazai leányvállalatok ISO tanúsítványai: