Magyar Telekom Összekapcsolási Referencia Ajánlata (MARIO)

A Magyar Telekom, mint a „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” szabályozott nagykereskedelmi piacon jelentős piaci erejű szolgáltató a referencia ajánlatának (MARIO) keretében ajánlja fel a szabályozás szerinti szolgáltatásokat. A MARIO tartalmazza mindazon jogi, műszaki és pénzügyi feltételeket, amelyek szerint az elektronikus hírközlési hálózatok összekapcsolása létrejöhet az arra igényt támasztó hírközlési szolgáltató és a Magyar Telekom között. A MARIO letölthető szövege a kapcsolódó dokumentumok között található.


Elérhetőségünk:

Magyar Telekom Nyrt.
Nagykereskedelmi igazgatóság
Cím:1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Levelezési cím:1541 Budapest
Email: Fix.IC@telekom.hu

Az NMHH Elnöke közzétette a Magyar Telekom összekapcsolási referenciaajánlatának (MARIO) hivatalbóli módosítása tárgyában hozott határozatát

Közzétéve: 2021. július 27.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PC/11908-5/2021. számú, a Magyar Telekom Nyrt. összekapcsolási referenciaajánlatának (MARIO) hivatalbóli módosítása tárgyában hozott határozata.

(A jóváhagyott referenciaajánlat az oldal alján látható, „Kapcsolódó dokumentumok” dobozból tölthető le.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 67/A. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a PC/21025-22/2018. számú határozattal jóváhagyott összekapcsolási referenciaajánlat hivatalbóli módosítása tárgyában hozott határozatát, valamint a 2021. augusztus 1-étől hatályos, jóváhagyott referenciaajánlatot (MARIO).

Tájékoztatás a helyhez kötött hívásvégződtetési díjakban bekövetkező változásokról

A Magyar Telekom Nyrt. 2021. július 1-től az alábbi hívásvégződtetési díjat alkalmazza helyhez kötött telefonhálózatában történő hívásvégződtetés esetén, amennyiben a hívás kezdeményezése

  • EU/EGT hívószámról;
  • az (EU) 2021/654felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet („Végződtetési díjrendelet”) 1. cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti harmadik országbeli szolgáltató hálózatából; vagy
  • a Végződtetési díjrendelet 1. mellékletében meghatározott harmadik országból történik.
Időszak 2021.07.01. - 2021.12.31. 2022.01.01. - 2022.12.31. 2023.01.01. - 2023.12.31. 2024.01.01. -
Végződtetési díj 0,2529 Ft/perc 0,2494 Ft/perc 0,2880 Ft/perc 0,07 eurocent/perc

Az eurocent/percben meghatározott díjakat a Magyar Telekom évente felülvizsgálja és minden év január 1-ig aktualizálja az EKB által az EU Hivatalos Lapjában szeptember 1-jén, október 1-jén és november 1-jén közzétett referencia-árfolyamok legutóbbi átlagának felhasználásával. Az aktualizált Ft/percben meghatározott díjakat a Magyar Telekom a változást megelőzően legalább 30 nappal közzéteszi honlapján.

Üdvözlettel:
Magyar Telekom Nyrt.

Kapcsolódó dokumentumok